517 365 528
msorlovice@centrum.cz
Orlovice č. 62, 682 01

Stravné a úplata

Stravování ve školní jídelně

Škola má vlastní kuchyni, ve které se vaří pouze dětem a zaměstnancům školy. Dětem se připravují také ranní a odpolední svačinky. Děti se stravují v jídelně a jídlo je vydáváno paní kuchařkou. Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze při stolování i při pitném režimu, který je zajištěn po celý den včetně pobytu dětí venku. Bylinkové čaje a voda se plní do nerezových nádob s kohoutkovou výpustí. Tyto jsou lehce ovladatelné dětmi. Pití si napouštějí do svých hrnečků.

IMG_5533a

Způsob platby:
• k 15. dni daného měsíce u vedoucí školního stravování v hotovosti.

Způsob odhlašování stravy:
• Stravu je třeba odhlásit nejlépe den před plánovanou nepřítomností dítěte, popř. do 7,00 hod. dne, kdy dítě onemocní.
• První den nemoci si mohou rodiče oběd pro dítě odnést ve vlastních nádobách.
Aktuální jídelní lístek (proklik na jídelníček)

 

Výše stravného:
3 – 6 let
přesnídávka ………………….. 12,- Kč
oběd ……………………………… 23,- Kč
svačina ………………………….  11,- Kč
celkem …………………….. 46,- Kč

7 – 10 let
přesnídávka ……………………….. 13,- Kč
oběd …………………………………… 25,- Kč
svačina ………………………………..  11,- Kč
celkem ………………………….. 49,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání

Rodiče dětí v MŠ Orlovice za předškolní vzdělávání neplatí, hradí se pouze stravné.