517 365 528
msorlovice@centrum.cz
Orlovice č. 62, 682 01

Zápis

Zápis dětí do Mateřské školy Orlovice 62 pro školní rok 2022/2023
Ředitelka MŠ Orlovice sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání dle §34 školského zákona se uskuteční v termínu od 3.5.2022.

Podání žádosti (přihlášky) je možné doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky školy /wcjg8e/
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu msorlovice@centrum.cz
3. Poštou nebo vhozením přihlášky do poštovní schránky na budově MŠ
4. Osobním podáním: 2. 5. 2022 v ředitelně školy, od 9:30 do 16 hodin. Individuální domluva po telefonu 608 601 866 – celý den).

Každé přihlášce bude přidělena spisová značka, pod kterou budou zákonní zástupci informováni o přijetí do MŠ. K zápisu je nutné přiložit rodný list dítěte, v případě posílání přihlášky doložit jiným způsobem (ofocením).

Tiskopisy pro zápis lze stáhnout zde:

Evidencni_list_pro_dite_v_MS

Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy

Přihláška ke stravování

Tiskopisy budou také v listinné podobě pro zájemce vydány v Mateřské škole.

Podmínky pro přijetí do MŠ